Mikä on IATA ja Montrealin Sopimus ja miten ne vaikuttavat minuun?

"IATA -lyhenne tulee sanoista International Air Transport Association ja se toimii katto-organisaationa suurimmalle osalle maailman lentoyhtiöistä. IATA luo mm. alan standardit määrittelemällä lentoliikenteen yleiset säännöt ja määräykset. Lisätietoja IATA:sta löytyy täällä www.iata.org.

Lentoyhtiöt ovat velvollisia noudattamaan nk. Montrealin Sopimuksessa määriteltyä kuljetusehtoja. Kyseisestä sopimuksesta löydät lisätietoja täällä:

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24255_en.htm

 

 

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
3/4 koki tästä olevan apua