Hva er IATA og Montreal Konvensjonen og hvordan påvirker denne meg?

IATA står for Internasjonal Forening for Fly Transport og er en organisasjon for flyselskaper. IATA bestemmer regler og reguleringer for nesten all flytransport i verden. Du kan lese mer om IATA på:

http://www.iata.org/

Flyselskapene må følge de internasjonale reglene satt i Montreal Konvensjonen, som du kan lese mer om på:

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24255_en.htm

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 4 syntes dette var nyttig