Hva om jeg vil ha med meg sykkel, surfebrett, rullestol eller annen spesialbagasje?

Hvis du vil ta med deg bagasje med ""unormal form eller størrelse"", såkalt spesialbagasje som sykkel, ski, golf, surfebrett eller rullestol, vil du i de fleste tilfeller måtte klarere dette med flyselskapet før avgang. Hvis du får lov til å ta det med vil du mest sannsynlig måtte betale et gebyr for å ha med spesialbagasje. KILROY kan assistere deg med en slik forespørsel, eller du kan gå direkte via flyselskapenes egne hjemmesider.

For å få forespørselen om spesialbagasje behandlet må man oppgi spesifikke mål på bagasjen. Vær også oppmerksom på at forespørselen ikke automatisk vil bli innvilget, ettersom det er begrenset med plass tilgjengelig på de fleste flygninger.

Musikkinstrumenter eller sportsutstyr som er mindre enn 90cm x 75cm x 55cm og mellom 2-20 kg kan normalt sett medbringes som vanlig innsjekket bagasje, men kan hos noen flyselskap inngå i den totale tillatte vekt- og kolliberegningen.

KILROY kan hjelpe deg med transport av spesialbagasje dersom du har bestilt billetten din online og kjøpt vår prioritetspakke. Hvis du har bestilt billetten fra en av våre reisespesialister, vennligst kontakt gjeldende butikk.

All spesialbagasje må være pakket på en slik måte at den tåler normal bagasjehåndtering. Det vil si at de skal tåle belastningen av å komme i kontakt med annen bagasje i bagasjeanlegget samt ved inn- og utlasting av flyet.

Var denne artikkelen nyttig?
10 av 20 syntes dette var nyttig