Hvor lang gyldighet har billetten min?

Billettgyldighet handler om endringsmuligheter fremover i tid - altså seneste mulige teoretiske reisedato. Praktisk sett kan siste mulige reisedato være tidligere enn billettens gyldighet på grunn av kapasitet og ledighet på flyene.

Gyldighet og regler varierer for hver enkelt billett, så det desverre ikke mulig å si noe generelt om dette, men KILROY-billetter (KILROY tickets) for ungdom og studenter har normalt sett lang gyldighet, opptil 12 måneder, som gjør at du får økt fleksibilitet om du f.eks. finner ut at du vil være lenger på reise.

Hvis du er usikker på gyldigheten på billetten din kan du kontakte KILROY for eksakte regler. Dette gjelder hvis du ikke vet om billetten din kan endres eller refunderes. Feltene "ikke gyldig før" og "ikke gyldig etter" på din e-billett bør unnlates, da de kun har intern verdi for flyselskapene.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 6 syntes dette var nyttig