Czy mam jakieś obowiązki związane z podróżą?

Do odpowiedzialności podróżującegonależy zadbanie o to, by posiadać wizę lub pozwolenie na wjazd oraz paszport zminimalnym terminem ważności określonym przez odwiedzany kraj (często min. 6 miesięcy od momentu zakończenia podróży).

Podróżujący musi również upewnić się, że posiada obligatoryjne szczepienia oraz spełnia inne wymagania wyznaczone przez władze kraju. Przykładowo, posiadanie ubezpieczenia medycznego za granicą jest obowiązkowe, aby wylądować na Kubie, a osoby mieszkające lub pracujące na farmach w ostatnim czasie mogą doświadczyć dodatkowych kontroli i trudności przy wizycie w Australii.

Sprawdzenie wymagań dotyczących wiz, paszportu, szczepień oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem, warunkami sanitarnymi muszą być sprawdzone przez podróżujących na stronie ambasady kraju docelowego lub na stronie MSZ https://polakzagranica.msz.gov.pl/

Czy należy potwierdzić rezerwację biletów przed wylotem?
Nie – nie ma potrzeby potwierdzania rezerwacji biletów. Natomiast niezwykle ważne jest to, by sprawdzać status lotu na www.tripcase.com lub na stronie linii lotniczej w zakładce „manage my booking”, gdyż linie lotnicze często zmieniają rozkłady lotów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 5