Vaccination: Behöver jag vaccinera mig?

Vaccinationer och andra försiktighetsåtgärder kan variera stort och förändringar av riktlinjer kan ske snabbt.

Kontrollera vad som krävs i god tid före avresa (flera månader innan) så att du är säker på att du har vad som krävs och vad som är rekommenderat. Du bör vara speciellt noga med att observera att vissa vaccin och tabletter måste tas under en längre period. Kontrollera även, kort innan avfärd, om förhållandena har förändrats. En del länder kräver till och med att du är vaccinerad mot vissa sjukdomar även om det inte finns någon smittrisk i landet. Anledningen till detta kan bero på din resehistorik.

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 5 tyckte detta var till hjälp