Vad är IATA och Montrealkonventionen och hur påverkar den mig?

IATA står för International Air Transport Association och är en organisation för flygbolag. IATA upprättar regler och förordningar, som gäller för nästan alla flygtransporter över hela världen. Du kan läsa mer om IATA här.

http://www.iata.org/

Flygbolagen måste följa de internationella reglerna i Montrealkonventionen, som du kan läsa mer om på europe.eu.

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24255_en.htm

 

 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp