Vad har jag för rättigheter som flygpassagerare?

EU har samlat de officiella reglerna för flygresor från/till EU - EU-flygpassagerares rättigheter:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_sv.htm

Andra områden/länder har regler som liknar dessa och du kan alltid kräva av ett flygbolag att delge dig reglerna.

Som en sammanfattning bör du veta att du är berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning, om ditt flyg är försenat eller om ditt bagage blir försenat eller tappas bort.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 4 tyckte detta var till hjälp