Vad händer om jag nekas ombordstigning eller om mitt plan är inställt eller försenat?

Du har rätt till ersättning om du nekas ombordstigning eller om din flygning är försenad. EU har samlat de officiella reglerna för flygresor från/till EU på - EU-flygpassagerares rättigheter:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_sv.htm

Andra områden/länder har regler som liknar dessa och du kan alltid kräva av ett flygbolag att delge dig reglerna.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
5 av 47 tyckte detta var till hjälp